🟡 #UniversidadAmawtayWasi, karayta ruran tukuy kikinkunaman, ima shina 2021 watapi llankashkakunata willankapak
🗓 Awaki 21 puncha, pawkar killa, 2022 wata
🕦 11:00 Tutamanta
🖥️ Rikuychik Facebook Livepi👉🏾 fb.com/uamawtaywasi
❗SHUYANCHIKMI❗